Show simple item record

dc.contributor.advisorDanihelka, Pavelcs
dc.contributor.authorŘeháček, Jakubcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:19Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:19Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109944
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se věnuje problematice konceptů rizika používaných v rámci komunikace o rizicích. Jedním ze základních cílů komunikace o rizicích je snaha o vzájemné porozumění. V teoretické části práce jsou prezentovány základní koncepty rizika, které porozumění zásadním způsobem ovlivňují. V praktické části práce je provedena analýza konceptů rizika používaných v informačních letácích určených pro residenty v zóně havarijního plánování. Závěr práce konstatuje, že používané koncepty nereflektují dobře potřeby příjemců. Cílem této práce je analýza konceptů rizika v rámci komunikace o rizicích v letácích sloužících k informování obyvatelstva v rámci prevence závažných havárií v ČR.cs
dc.description.abstractThis diploma theses deals with risk concepts in risk communication process. Main purpose of risk communication is effort of mutual understanding between stakehodlers. Basic risk concepts influencing mutual understanding are presented in the theoretical part of the theses. In practical part an analysis of the risk concepts used in information leaflets in risk communication process in major accident prevention is conducted. Conlusion confirms that used risk concepts doesn´t reflects needs of the lay people. Main goal of this diploma theses is to analyse the risk concepts used in information leaflets in risk communication process in the field of major accident prevention in Czech republic.en
dc.format.extent997796 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomunikace o rizicíchcs
dc.subjectmanagement rizika, koncepty rizikacs
dc.subjectzainteresované stranycs
dc.subjectprevence závažných haváriícs
dc.subjectrisk communicationen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectrisk conceptsen
dc.subjectstakeholdersen
dc.subjectmajor accident preventionen
dc.titleAnalýza konceptů rizika v rámci komunikace o rizicíchcs
dc.title.alternativeAnalysis of Risk Concepts in the Framework of Risk Communicationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBernatík, Alešcs
dc.date.accepted2015-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisREH0030_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record