Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠindler, Jiřícs
dc.contributor.authorJanoštík, Jakubcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:26Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:26Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109981
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zapojením základních složek integrovaného záchranného systému, především zdravotní záchranné služby při činnosti krizového štábu ORP. Právní prostředí v České republice udává povinnost obcím s rozšířenou působností zapojit tyto složky do svých stálých pracovních skupin. V mnoha případech tento teoretický stav není shodný s reálnou praxí. Někdy jsou složky zastoupeny omezeně, jindy vůbec. Práce by měla navrhnout možnosti zdravotní záchranné služby, aby mohla být v praxi zapojena do činnosti stálé pracovní skupiny, v níž by plnila úkoly STANO.cs
dc.description.abstractGoals of diploma thesis are connections between general Emergency services in Integrated Emergency System, especially the participation of Emergency Ambulance in County Council Crisis Management Committee. Czech Republic law regulations sets the duty to City Councils to make a cooperation between Emergency services and Permanent Emergency Team of Crisis Management Committee. This regulations needs are not set off in practice in some ways. The presence of Emergency responders is often partial or none. Thesis should propose the possible ways of Emergency Ambulance collaboration to make an information support for Permanent Emergency Team to accomplish the tasks of STANO.en
dc.format.extent3124359 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkrizové řízenícs
dc.subjectkrizové štábycs
dc.subjectstálá pracovní skupinacs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectzdravotní záchranná službacs
dc.subjectSTANOcs
dc.subjectCrisis managementen
dc.subjectCrisis Management Committeeen
dc.subjectPermanent Emergency Teamen
dc.subjectIntegrated Emergency Systemen
dc.subjectEmergency Ambulanceen
dc.subjectSTANOen
dc.titleMožnosti zapojení a připravenost personálu zdravotnické záchranné služby pro činnost v krizovém štábu ORPcs
dc.title.alternativePossibilities of Involvement and Preparedness of Emergency Medical Service Personnel for Activities within the Crisis Staff of a Municipality with Extended Competenceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMaléřová, Lenkacs
dc.date.accepted2015-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJAW258_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam