Show simple item record

dc.contributor.advisorZavila, Ondřejcs
dc.contributor.authorPípal, Jakubcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:50Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:50Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110096
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj a historii zdravotnických činností u Hasičského záchranného sboru České republiky a na základě vyhlášek, zákonů, další legislativy, konzultací a dotazníkového průzkumu popsat vývoj ve vybavenosti zdravotnickým materiálem, ve způsobu vzdělávání hasičů a v organizovanosti u Hasičského záchranného sboru České republiky dle jednotlivých krajů. V první teoretické části je popsána historie zdravotnických činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky. V druhé části je na základě dotazníkového průzkumu zmapována situace ve zdravotnické oblasti u Hasičského záchranného sboru České republiky a její vývoj. V závěrečné části je zhodnoceno, zda vývoj ve zdravotnické oblasti u Hasičského záchranného sboru České republiky je pozitivní, nebo je něco, co by bylo záhodno změnit.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to outline the history and development of medical services of the Fire Rescue Service of the Czech Republic and to describe the development in the medical equipment, in the way of educating the firefighters and in the organization of the Fire Rescue Service of the Czech Republic according to individual regions, based on regulations, laws, other legislation, consultations and questionnaire survey. The first theoretical part details the history of medical services of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. In the second part a questionnaire is used to portray the situation and development in the field of health care in the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The final part includes an evaluation whether the development in the field of health care in the Fire Rescue Service of the Czech Republic is positive or whether there is something that could be changed.en
dc.format.extent3439050 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthasič-samaritáncs
dc.subjecthasič-zdravotníkcs
dc.subjectlékárničkacs
dc.subjectprostředky první pomocics
dc.subjectprvní pomoccs
dc.subjectpředlékařská první pomoccs
dc.subjectzdravotnické činnostics
dc.subjectzdravotnický materiálcs
dc.subjectfirefighter-samaritanen
dc.subjectfirefighter-paramedicen
dc.subjectfirst-aid kiten
dc.subjectfirst aid equipmenten
dc.subjectfirst aiden
dc.subjectpre-medical assistanceen
dc.subjectmedical servicesen
dc.subjectmedical materialen
dc.titleHistorie a vývojové trendy zdravotnických činností a zdravotnického vybavení u HZS ČRcs
dc.title.alternativeHistory and Developmental Trends in Medical Activities and Medical Equipment of Fire Rescue Service of the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠindler, Jiřícs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPIP0011_FBI_B3908_3908R006_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record