Show simple item record

dc.contributor.advisorDostál, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPospíšil, Lukášcs
dc.date.accessioned2015-11-04T08:59:25Z
dc.date.available2015-11-04T08:59:25Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110918
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 04/11/2015cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on solving the optimization problems of a minimization a convex quadratic function on a special convex set. Such problems appear in many engineering applications, e.g., in the solution of contact problems of elasticity or in particle dynamics simulations. The number of unknows in these practical problems usually exceeds the potential of sequential algorithms. In the thesis, we present iterative methods which can be easily parallelizable. The text is divided into three parts; the review of the basic quadratic programming theory, the algorithms for solving the problem, and the numerical experiments. We demonstrate and compare the efficiency of the algorithms on the solution of benchmarks with millions unknowns solved at the Anselm supercomputer of the IT4Innovations National Supercomputing Center.en
dc.description.abstractDisertační práce se zaměřuje na řešení optimalizačních úloh minimalizace konvexní kvadratické funkce na speciálních konvexních množinách. Tyto úlohy se vyskytují v mnoha technických aplikacích jako například řešení kontaktních úloh lineární elasticity a řešení úloh částicové dynamiky. Počet neznámých takovýchto praktických úloh obvykle překračuje možnosti sekvenčních algoritmů. Zde prezentované algoritmy jsou však snadno paralelizovatelné. Text je rozdělen do tří částí - krátké shrnutí teorie kvadratického programování, algoritmy pro řešení úlohy a numerické experimenty. Efektivita prezentovaných algoritmů je demonstrována a porovnána na řešení úloh s miliony neznámých na superpočítači Anselm Národního Superpočítačového Centra IT4Innovations.cs
dc.format156 s. : il.cs
dc.format.extent3615621 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoptimization, quadratic programming, contact problems, many-body simulationsen
dc.subjectoptimalizace, kvadratické programování, kontaktní úlohy, simulace více tělescs
dc.titleDevelopment of Algorithms for Solving Minimizing Problems with Convex Quadratic Function on Special Convex Sets and Applicationsen
dc.title.alternativeVývoj algoritmů pro řešení minimalizačních problémů s konvexní kvadratickou funkcí na speciálních konvexních množinách a aplikacecs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201500935cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLukšan, Ladislavcs
dc.contributor.refereeNegrut, Dancs
dc.contributor.refereeKučera, Radekcs
dc.date.accepted2015-09-17cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformatika, komunikační technologie a aplikovaná matematikacs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní a aplikovaná matematikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPOS220_FEI_P1807_1103V036_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record