Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKukutschová, Janacs
dc.contributor.authorDědková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2015-11-04T08:59:27Z
dc.date.available2015-11-04T08:59:27Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110923
dc.descriptionImport 04/11/2015cs
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDissertation thesis deals with antimicrobial properties of engineered nanomaterials. The aim of the work is to develop a method for evaluation of the antibacterial activity of nanomaterials. Then apply the developed method on antibacterial assassment of nanocomposites designed and prepared at Nanotechnology Centre (VSB-Technical University of Ostrava). From obtained results discuss the influence of selected matrices and chemical origin of active compound on the resulting biological properties in the frame of biomedical applications.en
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá antimikrobiálními vlastnostmi syntetických nanomateriálů. Cílem práce je vyvinout metodu hodnocení antibakteriální aktivity nanomateriálů. Následně vyvinutou metodu použít při hodnocení antibakteriálních vlastností nanokompozitů navržených a připravených v Centru nanotechnologií (VŠB-Technická univerzita Ostrava). Ze získaných výsledků diskutovat vliv zvolené matrice a chemického složení aktivní složky na výsledné biologické vlastnosti v rámci možných biomedicínských aplikací.cs
dc.format87 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3588150 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnanostructured composite materials, kaolinite, graphite, TiO2, ZnO, antibacterial activityen
dc.subjectnanostrukturované kompozitní materiály, kaolinit, grafit, TiO2, ZnO, antibakteriální aktivitacs
dc.titleAntimicrobial properties of engineered nanomaterials.en
dc.title.alternativeAntimikrobiální účinky syntetických nanomateriálů.cs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201500930cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKvítek, Liborcs
dc.contributor.refereePazdziora, Erichcs
dc.contributor.refereeLangová, Šárkacs
dc.date.accepted2015-09-29cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiícs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisDED0024_USP_P3942_3942V001_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam