Show simple item record

dc.contributor.advisorLukáš, Dalibor
dc.contributor.authorMerta, Michal
dc.date.accessioned2016-11-01T10:03:41Z
dc.date.available2016-11-01T10:03:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/112272
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractEfficient parallel implementation of the boundary element method is crucial for its applicability to the solution of real world engineering problems. Several approaches to the parallelization of BEM are presented in this thesis, including in-core vectorization using SIMD instruction set extensions, a novel distributed fast boundary element method based on the cyclic graph decompositions, and parallel space-time Galerkin boundary element method for the time dependent wave equation utilizing smooth temporal basis functions. In the thesis we provide a brief introduction to the boundary element method in both space and time, describe our in-house boundary element environment, in which most of the methods are implemented, and provide a commentary to author's published papers in the field.en
dc.description.abstractAby bylo možné metodu hraničních prkvů využít pro řešení reálných inženýrských úloh, je potřebná její efektivní paralelní implementace. V předložené disertační práci je představeno několik přístupů k paralelizaci této metody --- vektorizace pomocí SIMD instrukčních sad v rámci jednoho jádra, nová distribuovaná rychlá metoda hraničních prvků založená na cyklických dekompozicích grafů a paralelní prostoro-časová Galerkinova metoda hraničních prvků pro řešení časově závislé vlnové rovnice s využitím hladkých časových bázových funkcí. Práce obsahuje stručný úvod do metody hraničních prvků v prostoru i čase, popisuje námi vyvíjený hraničně prvkový software, ve kterém je většina z výše jmenovaných metod implementována, a poskytuje komentář k autorovým publikacím v tomto oboru.cs
dc.format103, [6] s. : il.cs
dc.format.extent4705588 bytes
dc.format.mimetypetext/html
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectboundary element methoden
dc.subjectparallel fast BEMen
dc.subjecttime-domain BEMen
dc.subjectHPCen
dc.subjectparallel computingen
dc.subjectmetoda hraničních prvkůcs
dc.subjectparalelní rychlé metody hračních prvkůcs
dc.subjectBEM pro časově závislé problémycs
dc.subjectHPCcs
dc.subjectparalelní počítánícs
dc.titleParallel Boundary Element Methods in Space and Timeen
dc.title.alternativeParalelní metody hraničních prvků v prostoru a časucs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201600187cs
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeMalík, Josefcs
dc.contributor.refereeDostál, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeSteinbach, Olafcs
dc.date.accepted2016-09-05
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformatika, komunikační technologie a aplikovaná matematikacs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní a aplikovaná matematikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMER126_FEI_P1807_1103V036_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record