Show simple item record

dc.contributor.advisorVěžníková, Hana
dc.contributor.authorŠalša, Adam
dc.date.accessioned2016-11-02T08:34:26Z
dc.date.available2016-11-02T08:34:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114161
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractŠalša A.: Preciznost měření teploty samovznícení metodou Mackey test. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2016 Bakalářská práce se zabývá precizností měření teploty samovznícení pomocí metody Mackey test podle normy ASTM D 3523 před a po úpravě způsobu vyhřívání. Teoretická část popisuje samovznícení obecně. Je zde popsána látka, s kterou jsem pracoval, to byla napouštěcí fermež. Dále jsou zde popsány druhy samovznícení. V experimentální části je charakterizován diferenciální Mackey test a jsou zde uvedeny výsledky měření před a po změně způsobu vyhřívání. V závěru práce je porovnána preciznost těchto měření.cs
dc.description.abstractŠalša A.: The measurement precision of self-heating temperature using Mackey test method. Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univesity in Ostrava, 2016 This bachelor thesis concerns the accuracy of measuring the spontaneous ignition temperature using the method of Mackey test according to the ASTM D 3523 norm, before and after the adjustment of the heating method. Theoretical part describes the spontaneous ignition in general, together with different types of spontaneous ignition. In this part is described also the material I have worked with, the impregnation varnish. In the experimental part is characterized the differential Mackey test and the results of the measurement before and after the adjustment of heating method are provided. In the final part of this bachelor theses is compared the accuracy of these measurements.en
dc.format.extent1150428 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSamovznícenícs
dc.subjectsamozahřívánícs
dc.subjectMackey testcs
dc.subjectASTM D 3523 - 92cs
dc.subjecthodnota samovolného zahřívání (SHV)cs
dc.subjectSpontaneous ignitionen
dc.subjectspontaneous heatingen
dc.subjectMackey testen
dc.subjectASTM D 3523 – 92en
dc.subjectSpontaneous Heating Valueen
dc.titlePreciznost měření teploty samovznícení metodou Mackey testcs
dc.title.alternativeThe measurement precision of self-heating temperature using Mackey test methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlimková, Lenka
dc.date.accepted2016-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSAL0068_FBI_B3908_3908R001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record