Show simple item record

dc.contributor.advisorTrčka, Martin
dc.contributor.authorFilip, Tomáš
dc.date.accessioned2016-11-02T08:34:28Z
dc.date.available2016-11-02T08:34:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114168
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá efektivností hašení zařízením CCS COBRA s připojenou proudnicí Multi-Purpose Nozzles. Práce posuzuje hasební efekt proudnice Multi-Purpose Nozzles v závislosti na druhu a typu statisticky nejčetnějších požárech hašených vysokotlakými vodními proudy v letech 2013 – 2015. Dále se práce zabývá problematikou dynamiky požáru a hašení, hasebním efektem vody, metodikami pro výpočet minimálních dodávek vody, výpočty a zhodnocením efektivnosti hašení a popisem zařízení CCS COBRA s proudnicí Multi-Purpose Nozzles.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals efficiency of the extinguishing system CCS Cobra with attached streamline Multi-Purpose Nozzles. The thesis judges extinguishing effect of streamline Multi-Purpose Nozzles according to statistics species and type of the most frequent fire extunguishing by high pressure water stream between years 2013 – 2015. Furthemore, thesis describes an issue of fire and extinguishing dynamics, extinguishing water effect, metodics for calculation minimal water supplies, calculation and assessment of efficiency of extinguishing and description system of CCS Cobra with streamline Multi-Purpose Nozzles.en
dc.format.extent4498287 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektivnost hašenícs
dc.subjectCCS COBRAcs
dc.subjectproudnice Multi-Purpose Nozzlescs
dc.subjectvelikost kapkycs
dc.subjecteffect extinguishingen
dc.subjectCCS COBRAen
dc.subjectstreamline Multi-Purpose Nozzlesen
dc.subjectsize dropsen
dc.titleEfektivnost hašení zařízením CCS Cobracs
dc.title.alternativeEfficiency of the Extinguishing with CCS Cobra Systemen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeThomitzek, Adam
dc.date.accepted2016-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisFIL0065_FBI_B3908_3908R006_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record