Show simple item record

dc.contributor.advisorFrischer, Robert
dc.contributor.authorNeudert, Jan
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:36Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114314
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá nedestruktivní diagnostikou a popisuje základní metody NDT. V experimentální části jsou na základě teoretické znalosti zkoušeny vybrané metody, tak aby se ověřila jejich vhodnost použití podle požadavku externího objednatele. Následně je na základě těchto experimentů navrhnutá vhodná kombinace metod sloužící k identifikaci vnitřních vad bramborových hlíz. Zároveň je navrhnut diagnostický systém jakostního třídění nevhodných hlíz ve zpracovatelském provoze.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with nondestructive diagnostics and describes the basic methods of NDT. In the experimental part are based on theoretical knowledge of selected tested methods so as to ascertain their suitability for use by external demand of the customer. Subsequently, on the basis of these experiments suggested the appropriate combination of methods used to identify internal defects of potato tubers. At the same time it is designed on the diagnostic system of the quality grading of tubers in the manufacturing plant of inappropriate.en
dc.format.extent4927570 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnedestruktivní diagnostikacs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectrentgencs
dc.subjectLED diodacs
dc.subjectmatlabcs
dc.subjectnondestructive diagnosticen
dc.subjectultrasounden
dc.subjectX-rayen
dc.subjectLED diodeen
dc.subjectmatlaben
dc.titleNedestruktivní diagnostika organických materiálůcs
dc.title.alternativeNondestructive diagnostics of organic materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDavid, Jiří
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
dc.contributor.consultantTykva, Tomáš
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisNEU059_FMMI_N3922_3902T042_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record