Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNoskievičová, Darja
dc.contributor.authorMoravec, Lukáš
dc.date.accessioned2016-11-02T12:31:12Z
dc.date.available2016-11-02T12:31:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114546
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá statistickou regulací procesu, regulačními diagramy a jejich vyhodnocováním. První část obsahuje zařazení statistické regulace procesu do systému managementu kvality, její teoretická východiska, fáze a úskalí. Jsou zde rovněž i popsány příčiny různorodosti výroby, typy regulačních diagramů a jejich interpretace. Druhá část práce je zaměřena na analýzu stávající aplikace statistické regulace procesu v konkrétních podmínkách společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm a představení nápravných opatření zjištěných slabých míst.cs
dc.description.abstractBachelor thesis subject is statistical process control, control charts and their evaluation. The first part represents putting statistical process control into quality management system, its theoretical basis, phases, types of control charts and theirs interpretations. The second part is focused on the analysis of application of statistical process control in particular conditions at company Continental Automotive Systems Czech Republic Ltd. in Frenštát pod Radhoštěm and representing corrective actions of discovered week points.en
dc.format.extent8612670 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStatistická regulace procesucs
dc.subjectaplikace SPCcs
dc.subjectregulační diagramcs
dc.subjectvyhodnocovánícs
dc.subjectStatistical process controlen
dc.subjectSPC applicationsen
dc.subjectcontrol charten
dc.subjectevaluationen
dc.titleAnalýza a návrh zlepšení aplikování statistické regulace procesucs
dc.title.alternativeAnalysis and Proposal of Improvement of Statistical Proces Controlen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlaput, Pavel
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvality
dc.contributor.consultantKleckerová, Michaela
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMOR0101_FMMI_B3922_3902R041_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam