Show simple item record

dc.contributor.advisorFabík, Richard
dc.contributor.authorKloda, Tomáš
dc.date.accessioned2016-11-02T12:31:22Z
dc.date.available2016-11-02T12:31:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114586
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce hodnotí změny mechanických vlastností pružinových drátů, které podléhají umělému stárnutí. Tyto dráty jsou ohřívány na různé teploty v různých časových intervalech. Po vychladnutí vzorků následuje tahová zkouška. Z výsledků vyplývá, že u sledovaných pružinových drátů dochází v průběhu časového intervalu 0 – 120 minut vlivem teploty k výrazným změnám mechanických vlastností.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis evaluates mechanical behaviour changes of spring wires which are subject of artificial aging. These wires are heated to various temperatures in several time periods. After the samples are cooled down, the tensile tests follows. According to the spring wires observation results, there are temperature caused significant mechanical behaviour changes inside the time interval between 0 and 120 minutes, caused by temperature.en
dc.format.extent4444969 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdifuze, umělé stárnutí, pružinový drát, mechanické vlastnosti, tahová zkouškacs
dc.subjectdiffusion, artificial aging, spring wire, mechanical properties, tensile test.en
dc.titleDeformační stárnutí vysokouhlíkových drátůcs
dc.title.alternativeStrain aging of high carbon steel wiresen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrnáč, Jan
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálu
dc.contributor.consultantSosna, Stanislav
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie tváření a úpravy materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKLO0025_FMMI_B2109_2109R034_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record