Show simple item record

dc.contributor.advisorKárník, Ladislav
dc.contributor.authorFichna, Vít
dc.date.accessioned2016-11-02T13:44:40Z
dc.date.available2016-11-02T13:44:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114723
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem polohovacího kloubu kamery. V rešerši jsou porovnány dostupné polohovací klouby a možnost využití polohovacích kloubů. Poté jsou vypracovány tři varianty a následnou vícekriteriální analýzou, je vybraná vítězná. Ta je dále rozpracována do finální podoby, která je navrhnuta pro zvolenou venkovní kameru. Celý mechanismus je zakrytován proti vniknutí vody. Hlavní konstrukční uzly jsou podloženy kontrolními výpočty a je vytvořena celková technická dokumentace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with design of a joint for camera positioning. Comparison and applications of available positioning joints were reviewed in terms of the research. Three variants were elaborated and the most suitable version was chosen based on a value analysis. The chosen version was modified into a final design, which is designed for the chosen outdoor camera. The entire mechanism is sealed in order to avoid water ingress. The main design features are verified by calculations and complete technical documentation was elaborated as well.en
dc.format.extent3201320 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkameracs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectpolohovánícs
dc.subjectkloubcs
dc.subjectcameraen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectpositioningen
dc.subjectpanen
dc.subjecttilten
dc.subjectpan&tilten
dc.titleKloub pro polohování kamerycs
dc.title.alternativeJoint for Positioning Camerasen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGala, Matěj
dc.date.accepted2016-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotiky
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisFIC0013_FS_B2341_2301R013_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record