Show simple item record

dc.contributor.advisorMostýn, Vladimír
dc.contributor.authorPodešva, Lukáš
dc.date.accessioned2016-11-02T13:45:29Z
dc.date.available2016-11-02T13:45:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114880
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabýváme konstrukčním řešením dvouprstého paralelního chapadla. V rešerši práce jsme popsali kinematické struktury, způsoby pohonu a varianty chapadel dostupných na trhu. Následně jsme vytvořili variantní řešení kinematické struktury. Na základě hodnotové analýzy a konstrukčních požadavků jsme vybrali strukturu, kterou jsme detailně vymodelovali v systému Creo. Určili jsme potřebné síly pohonu a vybrali vhodný typ, dále jsme provedli optimalizaci modelu na základě analýzy v programu ANSYS a specifikovali nakupované komponenty. Kompletní výkresová dokumentace, kontrolní výpočty, pohledy na model a 3D model jsme umístili do příloh bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThe thesis describes construction of Two-Finger Parallel Gripper. In the background research we have described kinematic structures, methods of drive and variations of grippers avaliable on market. Subsequently we have created different solutions of kinematic structures. On the basis of the analysis and construction demands, we have choosen structure, which we have made in the system Creo. We have established needed powers of drive and chose ideal type, afterwards we optimised model on the basis of analysis in the program ANSYS. We specified already purchased components. Complete drawing documentation, controlling calculation, views on the model and 3D model are placed in the attachments of the thesis.en
dc.format.extent6652336 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectchapadlocs
dc.subjectdvouprsté chapadlocs
dc.subjectparalelní chapadlocs
dc.subjecteffectoren
dc.subjectgripperen
dc.subjecttwo-finger gripperen
dc.subjectparallel gripperen
dc.titleKonstrukční řešení dvouprstého paralelního chapadlacs
dc.title.alternativeDesign of Two-Finger Parallel Gripperen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrys, Václav
dc.date.accepted2016-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotiky
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPOD0090_FS_B2341_2301R013_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record