Show simple item record

dc.contributor.advisorHorák, Jiří
dc.contributor.authorMrázek, Viktor
dc.date.accessioned2016-11-02T13:48:53Z
dc.date.available2016-11-02T13:48:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115014
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na stanovení emisí polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništích. V kapitolách 2 až 4 je popsána problematika emisí polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu, jejich zdroje, nebezpečnost, metodika měření a používané emisní faktory. V kapitole 5 jsou na základě provedených experimentálních měření při spalování černého uhlí stanoveny měrné emise benzo(a)pyrenu pro různé konstrukce kotlů. V kapitole 6 jsou pro tři modelové případy vypočteny možné dopady tzv. Kotlíkových dotací na emise benzo(a)pyrenu.cs
dc.description.abstractThe Master Thesis is focused on determining the emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons, including benzo(a)pyrene, during a combustion of hard coal in households. The issue of emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons including benzo(a)pyrene, their sources, hazards, measurement methodology and used emission factors are described in Chapters 2-4. Specific emissions of benzo(a)pyrene for various boiler constructions are set in Chapter 5 based on the experimental measurement of the combustion of hard coal. Possible impacts of so-called "Kotlikove dotace" subsidy program on emissions of benzo(a)pyrene are calculated for three model cases in Chapter 6.en
dc.format.extent3510030 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíkycs
dc.subjectbenzo(a)pyrencs
dc.subjectemisní faktorycs
dc.subjecttoxický ekvivalentní faktorcs
dc.subjectspalování tuhých palivcs
dc.subjectspalování v domácnostechcs
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectbenzo(a)pyreneen
dc.subjectemissions factorsen
dc.subjecttoxicity equivalency factorsen
dc.subjectsolid fuel combustionen
dc.subjectcombustion in householdsen
dc.titleEmise PAU včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništíchcs
dc.title.alternativeEmissions of PAHs Including Benzo(a)pyrene During Combustion of Hard Coal in Householdsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTomčala, Jiří
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department9340 - Výzkumné energetické centrum
dc.contributor.consultantHopan, František
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMRA0044_FS_N2301_2302T006_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record