Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslav
dc.contributor.authorPinda, Ondřej
dc.date.accessioned2016-11-03T07:33:22Z
dc.date.available2016-11-03T07:33:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115874
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTato diplomová práce prezentuje dostupné možnosti v oblasti zabezpečení počítačových sítí. Nabízí pohled na jednotlivé pilíře bezpečnosti, na kterých lze stavět a pokusit snížit rizika a hrozby na minimum. Pro dlouhodobě používané standartní bezpečnostní prvky jako jsou firewally, šifrovací algoritmy a IDS systémy jsou v dnešní době k dispozici nástroje v podobě ještě ne příliš využívaných systémů pro detekci anomálií v reálném čase. Vedle několika komerčních projektů je volně dostupným systémem pro detekci anomálií také Snort. Tento IDS umožňuje analyzovat provoz v počítačových sítích a díky několika přídavným modulům je schopen detekovat anomálie a tím působit jako další faktor navyšující bezpečnost. Cílem této práce je otestovat systém Snort v režimu pro detekci anomálií a pokusit se odhalit několik útoků používaných ve VoIP telefonii.cs
dc.description.abstractThis thesis presents the options available in the network security field. It provides a view to single security pillars. These are able to build up security and try to reduce the risks and threats to minimum. For long-term used standard security features such as firewalls, encryption algorithms and IDS systems are now available the tools in not yet frequently used system shape to detect anomalies in real time. Besides several commercial projects is as well free available Snort for anomaly detection system. This IDS allows to analyze the operations on computer networks and with additional modules can detect anomalies, and impacts as an additional factor for increasing security. This work taget is to test the system Snort in a mode for detecting anomalies and attempt to detect several attacks used in VoIP telephony.en
dc.format.extent3504020 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBezpečnost sítícs
dc.subjectRizika v IP telefoniics
dc.subjectútokycs
dc.subjectSNORTcs
dc.subjectSURICATAcs
dc.subjectdetekce anomálií a minimalizace rizik ve VoIPcs
dc.subjectdetekce průnikucs
dc.subjectNetwork Securityen
dc.subjectthreats in IP telephonyen
dc.subjectattacksen
dc.subjectSNORTen
dc.subjectSURICATAen
dc.subjectanomaly detection and minimization of risks in VoIPen
dc.subjectintrusion detectionen
dc.titleDetekce bezpečnostních hrozeb a jejich eliminace v IP telefoniics
dc.title.alternativeSecurity Threats Detection and their Elimination in IP Telephonyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŘezáč, Filip
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPIN0009_FEI_N2647_2612T059_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam