Show simple item record

dc.contributor.advisorŘezáč, Filip
dc.contributor.authorPalacký, Lukáš
dc.date.accessioned2017-08-23T09:27:41Z
dc.date.available2017-08-23T09:27:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119074
dc.description.abstractCílem této práce je teoretické zhodnocení současné nabídky SIP klientů pro mobilní platformu Android a následná implementace vlastního klienta s možností podpory zabezpečené komunikace jak signalizačních, tak hovorových informací. Klient je tedy implementován v programovacím jazyce Java a jádro celé aplikace tvoří knihovna PJSIP. Klient obsahuje funkce jako správu více uživatelských účtů a kontaktů, notifikace a hlasovou komunikaci. Současné množství SIP klientů pro platformu Android, s možností zabezpečení signalizačních a zároveň hlasových dat, je omezené. Toto již omezené množství klientů slibuje plnou podporu zabezpečení, v praxi se bohužel setkáváme jen s částečným zabezpečením komunikace nebo se žádným. Hlavním bodem této práce je tedy vytvoření plnohodnotného klienta s funkčním zabezpečením komunikace za pomocí protokolů TLS pro šifrování signalizačních dat a SRTP pro zabezpečení dat hovorových.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is theoretical evaluation of the current market supply of SIP clients for the Android mobile platform and the following implementation of my own client with support for secure communications both signaling and speech information. The client is therefore implemented in the Java programming language and the core of the entire application consist of a library PJSIP. The client includes features such as managing multiple user accounts and contacts, notifications and voice communications. Current amount of SIP clients for the Android platform with security support at the same time signaling and voice data is limited. This limited number of existing clients promises full support security, in practice, unfortunately, we meet with only partial security of communication or none at all. The focal point of this work, is to create a full-featured client with functional communication security which will be using TLS to encrypt signaling data and SRTP for data security speech.en
dc.format.extent2803765 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAndroid, Aplikace, Java, Klient, PJSIP, SIP, RTP, SRTP, UDP, TCP, TLS, VoIP, Šifrování, Zabezpečenícs
dc.subjectAndroid, Application, Java, Client, PJSIP, SIP, RTP, SRTP, UDP, TCP, TLS, VoIP, Encryption, Securityen
dc.titleImplementace IP telefonního SIP klienta na platformě Android s možností zabezpečené komunikacecs
dc.title.alternativeImplementation of the SIP IP Telephony Client on the Android Platform with Using Secure Communicationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRozhon, Jan
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAL0075_FEI_N2647_2612T059_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record