Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiří
dc.contributor.authorPetrásek, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:43Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119399
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou pseudomarkovských procesů. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé analýzy spolehlivosti, jejich metody a metodika sběru dat o spolehlivosti. Pozornost je především zaměřena na Markovovy procesy, na jejichž základě jsou v praktické části vytvořeny modely bezporuchovosti při předpokladu exponenciálního a Weibullova rozdělení. Cílem této práce je umožnit predikci bezporuchovosti systému, jehož prvky mají Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the problems of pseudomarkov processes. In the theoretical part are described individual analysis of reliability, its methods and methodology of collecting data of reliability. Attention is mainly focused on Markov processes on whose basis in the practical part are created models of dependability with precondition of the exponential and Weibull distribution. The purpose of this thesis is to enable prediction of dependability of the system, whose components have a Weibull distribution of probability of a random variable.en
dc.format.extent4780746 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectbezporuchovostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectMarkovovy procesycs
dc.subjectWeibullovo rozdělenícs
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectdependabilityen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectdata collectionen
dc.subjectMarkov processesen
dc.subjectWeibull distributionen
dc.titleModelování spolehlivosti systémů pomocí pseudomarkovských procesůcs
dc.title.alternativeModeling of dependability of systems using of pseudomarkov processesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGarzinová, Romana
dc.date.accepted2017-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
dc.contributor.consultantPlaček, Tomáš
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPET0168_FMMI_N3922_3902T042_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record