Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiří
dc.contributor.authorŠedina, Jaroslav
dc.date.accessioned2017-08-23T09:32:53Z
dc.date.available2017-08-23T09:32:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119557
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a hodnocení spolehlivosti výrobních systémů. Bakalářskou práci lze rozdělit do tří částí. V první části jsou vysvětleny klasifikace výrobních procesů z hlediska řízení a plánování výroby. Druhá část se zabývá analýzou výrobního procesu, a návrhy opatření pro dedukci slabých míst v daném výrobním procesu ve společnosti BILL, s. r. o. V závěrečné, třetí části, nalezneme celkové shrnutí práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the description and avaluation of the reliability of production systems. The thesis can be divided into three parts. In the first part there are explained classification of production processes as management and planning production. The second part analyzes production process, proposals for measures weaknesses in company BILL, s. r. o. In the final, third part, we can find a summary of this work.en
dc.format.extent10516259 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectŘízení výrobycs
dc.subjectplánování výrobycs
dc.subjectukazatele produktivitycs
dc.subjectCelková efektivita zařízení (CEZ)cs
dc.subjectřízení ERPcs
dc.subjectProduction managementen
dc.subjectproduction planningen
dc.subjectproductivity indicatorsen
dc.subjectOverall Equipment Effectiveness (OEE)en
dc.subjectEnterprise Resource Planning (ERP)en
dc.titleHodnocení spolehlivosti výrobních systémůcs
dc.title.alternativeEvaluation of the reliability of production systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHoffová, Gabriela
dc.date.accepted2017-06-05
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
dc.contributor.consultantZuskáč, Martin
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSED415_FMMI_B3922_3902R040_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record