Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLapčík, Vladimír
dc.contributor.authorNimráček, Tomáš
dc.date.accessioned2017-08-23T10:36:56Z
dc.date.available2017-08-23T10:36:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120131
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá posuzováním vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálních odpadů na životní prostředí. Teoretická část se věnuje odpadům, resp. komunálním odpadům, jejich využití a likvidaci. V širším kontextu je řešena otázka odpadních plastů a jejich zpracování. Stěžejní část disertační práce tvoří problematika energetického využívání komunálních odpadů a zejména pak pyrolýzní technologie a jejich posuzování vlivů na životní prostředí. Praktická část je pak zaměřena na posouzení vlivů konkrétního pyrolýzního zařízení na životní prostředí.cs
dc.description.abstractThis dissertation deals with pyrolysis methods for an energy recovery of municipal waste and their environmental impact assessment. The theoretical part deals with waste, specifically with municipal waste and its recovery and disposal. In a broader context, the concern of plastic waste and its treatment are being addressed. The fundamental part of this dissertation is the issue of energy utilization of municipal waste and particularly pyrolysis technologies and their environmental impact assessment. The practical part is focused on environmental impact assessment of a specific pyrolysis facility.en
dc.format168 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5923467 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpad, komunální odpad, energetické využívání odpadů, pyrolýza, posuzování vlivů na životní prostředí EIAcs
dc.subjectwaste, municipal waste, energy recovery, pyrolysis, environmental impact assessment EIAen
dc.titlePosuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí.cs
dc.title.alternativeAssessment of Impacts of Pyrolysis Methods of Energetic Utilization of Municipal Waste on Environment.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700753cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHloch, Sergejcs
dc.contributor.refereeČablík, Vladimírcs
dc.contributor.refereeTora, Barbaracs
dc.date.accepted2017-07-24
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrství
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisNIM0010_HGF_P3904_3904V012_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam