Show simple item record

dc.contributor.advisorNoskievičová, Darja
dc.contributor.authorMoravec, Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:13Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128771
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje průběh realizace projektu zlepšování procesu stáčení metodikou Lean Six Sigma, jeho jednotlivé fáze a zjištění v nich učiněná. První část práce popisuje význam zvyšování výkonnosti procesů a roli managamentu kvality, metodologii Lean, metodologii Six Sigma a zní vzešlou metodologii Lean Six Sigma. Taktéž popisuje nástroje používané v rámci týmové spolupráce, základní teoretické aspekty podnikové dokumentace relevantní k tématu práce a charakteristiku společnosti. Druhá část práce je zaměřena na jednotlivé fáze DMAIC cyklu v rámci Lean Six Sigma metodologie. Veškeré úsilí směřuje k optimalizaci chodu stáčecí linky. V průběhu příslušných fází jsou zjištěny a řešeny příčiny problémů, jež jsou na konci vyhodnoceny. Výsledkem práce je znatelné snížení četností zastavení strojů stáčecí linky a nárůst efektivity stáčení. Diplomová práce je zakončena návrhy na další zlepšování.cs
dc.description.abstractMaster thesis describes the course of implementation of the Lean Six Sigma improvement project on the filling process, its individual phases and theirs findings. The first part describes the importance of increasing process performance and role of the quality management in it, Lean methodology, Six Sigma methodology and their combination Lean Six Sigma methodology. It also describes the tools used in the teamwork, the basic theoretical aspects of company documentations relevant to the work topic and company characteristics. The second part of the thesis focuses on the individual phases of the DMAIC cycle within Lean Six Sigma methodology. All efforts aim to optimize the flow of the filling line. During the corresponding phases are introduced findings, its solutions and evaluations. The result of the work is a noticeable reduction of the filling line machines stoppages frequency and increased filling efficiency. Master thesis is finished with suggestions for further improvement.en
dc.format.extent8794050 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLean Six Sigmacs
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectřešení problémůcs
dc.subjecttýmová prácecs
dc.subjectLean Six Sigmaen
dc.subjectDMAICen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectproblem solvingen
dc.subjectteamworken
dc.titleOptimalizace výrobní linky v pivovaru s využitím Lean Six Sigmacs
dc.title.alternativeOptimization of the Brewery Production Line Using Lean Six Sigmaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJuřica, Roman
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.contributor.consultantKomora, Grzegorz
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisMOR0101_FMMI_N3922_3902T062_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record