Show simple item record

dc.contributor.advisorFiedor, Jiří
dc.contributor.authorGlac, Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:10:07Z
dc.date.available2018-06-26T08:10:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128990
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je výzkum možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce probíhající v laboratorních podmínkách. Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou anaerobní digesce, včetně problematiky BRO, bioplynových stanic, biomasy, digestátu či bioplynu. Součástí praktické částí jsou dva experimenty. Během prvního experimentu byla ověřována produkce bioplynu a methanu podsítné frakce směsného komunálního odpadu do velikosti částic 50 a 100 mm. Hlavní experiment byl zaměřen na vytvoření fyzikálního modelu suché anaerobní digesce semikontinualního režimu biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu ve dvou různých současně pracujících reaktorech.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the research of possibilities of processing the biodegradable component of mixed municipal waste by anaerobic digestion method under laboratory conditions. The theoretical part of the diploma thesis deals with the problems of anaerobic digestion, including BRO, biogas stations, biomass, digestate or biogas. Part of the practical part consists of two experiments. During the first experiment, the biogas and methane production of the sub-fraction of mixed municipal waste fraction to the particle size of 50 and 100 mm was verified. The main experiment was focused on creating a physical model of dry anaerobic digestion of the semi-continuous mode of biodegradable composite municipal waste in two different simultaneously operating reactors.en
dc.format.extent19418022 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectanaerobní digescecs
dc.subjectsuchá metodacs
dc.subjectdigestátcs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectbiologicky rozložitelný komunální odpadcs
dc.subjectpodsítná frakcecs
dc.subjectbiologicky rozložitelný odpadcs
dc.subjectbiogas planten
dc.subjectbiogasen
dc.subjectanaerobic digestionen
dc.subjectdry methoden
dc.subjectdigestateen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectbiodegradable municipal waste, sub-fractionen
dc.subjectbiodegradable wasteen
dc.titleMožnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digescecs
dc.title.alternativeProcessing Options of Biodegradable Components of Mixed Municipal Waste by the Anaerobic Digestion Methoden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeChamrádová, Kateřina
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslucs
dc.contributor.consultantRusín, Jiří
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a environmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisGLA0035_FMMI_N3909_2805T019_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record