Show simple item record

dc.contributor.advisorHorák, David
dc.contributor.authorKružík, Jakub
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130303
dc.description.abstractSdružené gradienty jsou jednou z nejpoužívanějších metod pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic se symetrickou pozitivně-semidefinitní maticí. Jeden ze způsobů urychlení konvergence metody je deflace. Principem deflace je skrývání té části spektra matice, která způsobuje zpomalení konvergence. Tato diplomová práce se zabývá efektivní implementací různých deflated verzí sdružených gradientů. Velká pozornost je také věnována teorii a volbě deflačního prostoru. Možnosti implementace jsou demonstrovány na rozsáhlém množství příkladůcs
dc.description.abstractThe conjugate gradient algorithm is one of the most popular methods for the solution of large systems of linear equations with symmetric positive semi-definite matrix. One of the schemes accelerating the convergence of conjugate gradients is deflation which effectively hides parts of the matrix spectrum that slows down the convergence. This master's thesis deals with efficient parallel implementation of the deflated conjugate gradient method with various modifications. Detailed theoretical considerations and the crucial choice of the deflation space are also discussed. The implementation is showcased on a wide range of benchmarksen
dc.format.extent2156106 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdeflacecs
dc.subjectpředpodmínění projektoremcs
dc.subjectsdružené gradientycs
dc.subjectdeflatované sdružené gradientycs
dc.subjectDCGcs
dc.subjectCGcs
dc.subjectwaveletová kompresecs
dc.subjectmultigridcs
dc.subjecthrubý problémcs
dc.subjectKrylovův podprostorcs
dc.subjectdeflationen
dc.subjectpreconditioning by projectoren
dc.subjectconjugate gradienten
dc.subjectdeflated conjugate gradienten
dc.subjectDCGen
dc.subjectCGen
dc.subjectwavelet compressionen
dc.subjectmultigriden
dc.subjectcoarse problemen
dc.subjectKrylov subspaceen
dc.titleImplementace deflated verzí sdružených gradientůcs
dc.title.alternativeImplementation of the deflated variants of the conjugate gradient methoden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDostál, Zdeněk
dc.date.accepted2018-06-14
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9600 - IT4Innovationscs
dc.thesis.degree-programVýpočetní vědycs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní vědycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisKRU0097_USP_N2658_2612T078_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record