Show simple item record

dc.contributor.authorKročová, Šárka
dc.date.accessioned2018-07-20T05:42:41Z
dc.date.available2018-07-20T05:42:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2018, nr. 1, p. 57-60.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130680
dc.description.abstractLong-term territory sustainability is an essential prerequisite for its utility properties. The given principle applies universally. Its importance was enhanced especially in the industrial landscape and industrial agglomerations. Prerequisite for the sustainability of the area is balanced state of aquatic ecosystems, their protection and recoverability in different natural cycles. The Czech Republic is dependent on their own resources of surface and groundwater due to the fact that a relative roof of Europe does not have any significant water inflow into its territory from neighboring countries. With the changing climatic conditions around the world including Europe we can expect at least a number of decades to a lack of water to a different technological or energy utilization. Restrictions on the amount of water for implementation are reflected in industrial agglomerations necessary reduction in water consumption, at least periodic character. The given condition must be prepared by the infrastructure that is already in the preventive phase development scenarios of solutions, depending on the potential threat of water scarcity in the subject region. The following article deals with this issue in question not only in terms of natural hazards, but also in terms of what the potential risks creating industrial landscape on aquatic ecosystems and suggests what means and ways to minimize threats to make them acceptable in the trend of long-term state environmental sustainability.cs
dc.format.extent1320885 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a8.pdfcs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectindustrial landscapecs
dc.subjectaquatic ecosystemscs
dc.subjectclimate changecs
dc.subjectriskcs
dc.subjectsecurity threatscs
dc.subjectelimination threatcs
dc.titleAquatic ecosystems and their long-term sustainability relationship in the Czech Republiccs
dc.title.alternativeEkosystemy wodne i ich długofalowy związek w zakresie zrównoważonego rozwoju w Republice Czeskiejcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enDługoterminowa stabilność terenu jest warunkiem koniecznym jego wykorzystania. Zasada ta ma znaczenie uniwersalne. Znaczenie stabilności wzrosło szczególnie w krajobrazie przemysłowym i aglomeracjach przemysłowych. Warunek wstępny do zrównoważonego rozwoju obszaru jest zrównoważony stan ekosystemów wodnych, ich ochrona i możliwość odzyskania wody w różnych cyklach naturalnych. Republika Czeska jest uzależniona od własnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ze względu na fakt, że nie ma znacznych dopływów wody na jej terytorium z sąsiednich krajów. Wraz ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi na całym świecie w tym w Europie możemy spodziewać się przynajmniej kilku dziesięcioleci niedostatku wody do wykorzystania technologii lub energii. Ograniczenia ilości wody do konsumpcji znajdują odzwierciedlenie w koniecznej redukcji ilości zużywanej wody w aglomeracjach przemysłowych. Infrastruktura musi zostać przygotowana na możliwe ograniczenia, w zależności od potencjalnego zagrożenia niedoborem wody w badanym regionie. W artykule omówiono tę kwestię nie tylko pod kątem zagrożeń naturalnych, ale także pod względem potencjalnego ryzyka tworzenia krajobrazu przemysłowego w ekosystemach wodnych. Przedstawiono środki i sposoby minimalizowania zagrożeń, aby były akceptowalne w aspekcie długoterminowej równowagi środowiskowej państwa.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2018-01-08
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage60cs
dc.description.firstpage57cs
dc.identifier.wos000436038500008


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record