Show simple item record

dc.contributor.authorSkřínský, Jan
dc.contributor.authorVereš, Ján
dc.contributor.authorKoloničný, Jan
dc.date.accessioned2018-07-20T06:26:12Z
dc.date.available2018-07-20T06:26:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2018, nr. 1, p. 131-136.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130684
dc.description.abstractThe main focus of this contribution is the explosion characteristics and hazards arising from the blast furnace gas. Primarily, these are the hazards of fire and explosion induced by flammable components of blast furnace gas. In order to prevent explosions when storing and handling blast furnace gas it is necessary to know the explosion limits of individual gas components and its gas mixtures in mixture with air. However, blast furnace gas from different blast furnace can vary significantly in its composition. Therefore, for each gas composition the explosion limits would have to be determined. This would require a considerable amount of time and effort. Due to this fact, the explosion limits of blast furnace gas are frequently referred to only by the hydrogen fraction of the gas mixture in the safety-relevant literature. In reality as blast furnace gas consists of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and further residual gases the explosion limits are generally over or underestimated.cs
dc.format.extent769410 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a22.pdfcs
dc.subjectmaximum explosion pressurecs
dc.subjectconstant volume adiabatic temperaturecs
dc.subjectblast furnace gascs
dc.titleExplosion characteristics of blast furnace gascs
dc.title.alternativeCharakterystyka wybuchowa gazu wielkopiecowegocs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enCelem artykułu jest charakterystyka i zagrożenia wynikające z wybuchu gazu wielkopiecowego. Nie-bezpieczeństwo pożaru i wybuchu wywołane jest przez łatwopalne składniki gazu wielkopiecowego. Aby zapobiec wybuchom w trakcie powstawania gazu wielkopiecowego konieczne jest poznanie granic wybuchowości poszczególnych składników gazu i mieszanin gazowych z powietrzem. Gaz wielkopieco-wy z różnych wielkich pieców może się znacznie różnić pod względem składu. W związku z tym, dla każ- -dego składu gazu należy określić granice wybuchowości. Wymaga to znacznego czasu i wysiłek. Z tego powodu granice wybuchu gazu wielkopiecowego są często określane (w literaturze dotyczącej bezpie-czeństwa) tylko przez zawartość frakcji wodorowej w mieszaninie gazowej. W rzeczywistości gaz wiel-kopiecowy składa się z wodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla i innych gazów resztkowych. Granice wybuchowości są generalnie przekroczone.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2018-01-22
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage136cs
dc.description.firstpage131cs
dc.identifier.wos000436038500022


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record