Show simple item record

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislav
dc.contributor.authorVitvar, Jiří
dc.date.accessioned2019-06-26T04:28:38Z
dc.date.available2019-06-26T04:28:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136039
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením lesní speciální techniky z pohledu výjezdové činnosti a nasazení této speciální lesní techniky a z ekonomického hlediska v regionu Krkonoše. V první části práce bude přiblížena problematika lesních požárů, charakteristika krajů, na kterých se Krkonošský národní park rozléhá a budou přiblíženy požární poplachové plány obou krajů. V další části bude charakteristika stavu speciální lesní techniky, z pohledu celkového využívání vozidel, až přes náklady, jaké tyto vozy obnáší. Na základě těchto dat bude provedeno vyhodnocení těchto vozidel. V závěrečné části této práce budou doporučena vozidla na případnou obměnu nebo doplnění techniky do těchto krajů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with evaluation of special forest fire engines from the point of view of the response activity from the perspective of deployment of this special forest engines and from the economic point of view in the Krkonoše region. In the first part of this thesis, the issue of forest fires, characteristics of the regions on which the Krkonoše National Park sprawls and the fire alarm plans of both regions will be explained. In the next section there will be a characteristic of the condition of special forest technology, from the point of view of the overall use of vehicles, despite the costs that these cars involve. Based on this data, this fire engines will be evaluated. In the final part of this work will be recommended vehicles for possible replacement or completion of vehicle park to these regions.en
dc.format.extent2983289 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlesní speciální technika, požárně poplachový plán, prvovýjezdová technikacs
dc.subjectforest special engines, fire alarm plan, first response trucken
dc.titlePožární technika do lesního terénu v regionu Krkonošecs
dc.title.alternativeFire Vehicles to Forest Terrain in the Krkonoše Regionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠtěpánek, Pavel
dc.date.accepted2019-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisVIT0094_FBI_B3908_3908R006_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record