Show simple item record

dc.contributor.advisorBryjová, Iveta
dc.contributor.authorBystroňová, Alžběta
dc.date.accessioned2019-06-26T04:30:16Z
dc.date.available2019-06-26T04:30:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136130
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro srovnání intraorálních a extraorálních bitewing radiografických snímků. Aplikace obsahuje komponenty a funkce k základní úpravě a filtraci snímků. Práce klade důraz na srovnání snímků pořízených intraorálním a panoramatickým rentgenem, jejich obrazovou kvalitu, velikost dávky záření a dalších potřebných parametrů pro správnou diagnózu. Do této studie byly vybrány snímky pacientů, kteří podstoupili oba typy rentgenových vyšetření. Následně se tyto snímky srovnávaly pomocí implementovaných funkcionalit ve vytvořené aplikaci, jež měla pomocí pre– a postprocesing rozhodnout, které rentgenologické vyšetření je schopno lépe zachytit a zobrazit přítomnost interproximálních zubních kazů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis engages in creation of graphical user interface for comparison of panoramic and intraoral bitewing radiograph images. Application contains components and functions for basic medical image processing and filtering. The thesis puts emphasis on comparison of intraoral and extraoral bitewing images, their visual quality, intensity of radiation dose and other necessary parameters for correct diagnosis. For this study was chosen radiographic images of patients, who underwent both of x-ray screening. The intraoral images were loading to the application and compared with extraoral one. The application was using image pre– and postprocessing to decide, which x-ray image is better for dental caries detection.en
dc.format.extent5874758 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectIntraorální snímkovánícs
dc.subjectextraorální snímkovánícs
dc.subjectbitewingcs
dc.subjectzubní kazcs
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectdetekce aproximálního kazucs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjecthistogramcs
dc.subjectRTGcs
dc.subjectOPGcs
dc.subjectaproximální kazycs
dc.subjectzobrazovací metodycs
dc.subjectIntraoral radiographen
dc.subjectextraoral radiographen
dc.subjectbitewing, dental cariesen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectdetection of proximal cariesen
dc.subjectimage processing, histogramen
dc.subjectX-ray, panoramic dental X-ray, proximal cariesen
dc.subjectdiagnostic radiologyen
dc.titleSrovnání extraorálních a intraorálních radiografických bitewing snímkůcs
dc.title.alternativeComparison of Extraoral and Intraoral Radiographic Bitewing Imagesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeCiencialová, Lucie
dc.date.accepted2019-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisBYS0040_FEI_B2649_3901R039_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record