Show simple item record

dc.contributor.advisorGreger, Miroslav
dc.contributor.authorMolnár, Jakub
dc.date.accessioned2019-06-26T04:39:17Z
dc.date.available2019-06-26T04:39:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136644
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studena. V rámci provozního experimentu byly získány vzorky drátu po válcování za tepla (30 vzorků) a po natažení za studena (18 vzorků). Tyto vzorky byly použity pro zkoušku tahem. Získali jsme tak hodnoty pevnosti, meze kluzu a tažnosti, které charakterizují změny vlastností drátu po jeho délce a to po válcování za tepla a po následném natažení za studena. Analýzou těchto hodnot jsme prokázali, že hlavní příčinou nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu po jeho délce je způsob ukládání závitů drátu na řetězový dopravník kontidrátové tratě v ArcelorMittal Ostrava (KDT AMO). Poměrně překvapivým zjištěním pak je, že následné natažení za studena nehomogenitu vlastností dále zvýrazní.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis of non-homogeneity of mechanical properties of ribbed wire from B500B steel after hot rolling and after cold stretching. In the operating experiment, wire samples were obtained after hot rolling (30 samples) and after cold stretching (18 samples). These samples were used for the tensile test. We obtained value of ultimate tensile stress, yield strength and elongation, which characterize changes in wire properties over its length after hot rolling and subsequent cold stretching. By analysing these values, we have shown that the main cause of the inhomogeneity of the mechanical properties of the ribbed wire over its length is the method of laying the wire threads on the chain conveyor of the wire rod line in ArcelorMittal Ostrava (KDT AMO). A rather surprising finding is that the subsequent cold stretching increase mechanical properties inhomogeneity.en
dc.format.extent7030682 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectŽebírkový drátcs
dc.subjectjakost oceli B500Bcs
dc.subjectválcování za teplacs
dc.subjectnatahování za studenacs
dc.subjectzpevňování ocelics
dc.subjectnormální rozdělení pravděpodobnostics
dc.subjectrozložení vlastností po délce drátucs
dc.subjectRibbed wireen
dc.subjectB500B steel qualityen
dc.subjecthot rollingen
dc.subjectcold stretchingen
dc.subjectsteel work hardeningen
dc.subjectnormal distribution of probabilityen
dc.subjectdistribution of properties along the length of the wireen
dc.titleAnalýza nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studenacs
dc.title.alternativeAnalysis of non-homogeneity of mechanical properties of ribbed wire from B500B steel after hot rolling and after cold stretchingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSantarius, Tomáš
dc.date.accepted2019-06-04
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantFabík, Richard
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisMOL0065_FMT_B2109_2109R038_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record