Show simple item record

dc.contributor.advisorTrefil, Zdeněk
dc.contributor.authorKunrtová, Michaela
dc.date.accessioned2019-06-26T04:40:57Z
dc.date.available2019-06-26T04:40:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136752
dc.description.abstractBc. KUNRTOVÁ, M.: Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – Dům na nábřeží: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, Vedoucí práce: Ing. arch. TREFIL, Z Úvodem diplomové práce je urbánní analýza Valašského Meziříčí, které v éře socialismu utrpělo značnými necitlivými zásahy do své struktury, a to zejména v těsné blízkosti historického jádra. Výsledkem analýz je koncepce zhuštění a uzavření těchto obnažených prostorů, které dřívější zásahy poškodily především z hlediska jasného vymezení uličních front, narušily koncentrovanost zástavby, nevhodným způsobem otevřely pohledové osy a způsobily necitlivý přechod mezi historickou strukturou a hromadnou bytovou zástavbou. Cílem práce je nejen podpořit historický obraz města a jeho atraktivitu, ale i reagovat na jeho nynější potřeby. Podrobněji se pak dále zabývám architektonickou studií jednoho z nejzásadnějších vytipovaných míst. Valašské meziříčí je mimo jiné spojováno s řekou Bečvou, která protéká středem města. Její břehy mají potenciál stát se atraktivním veřejným prostorem – tento potenciál však není doposud plně využit. V rámci své diplomové práce pak řeším místo u řeky, které je důležité nejen pro svou lukrativní polohu na nábřeží ale i pro svou blízkost a návaznost na kulturní centrum města. Na nábřeží mezi řekou Bečvou a areálem zámku Žerotínu tvořím kulturně společenské centrum, topograficky propojuji výškově rozdílné části města, definuji prostor nábřeží a vytvářím atraktivní místo pro rekreaci v blízkosti řeky.cs
dc.description.abstractBc. KUNRTOVÁ, M.: Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2019, Supervised by: Ing. arch. TREFIL, Z. Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront The introduction of diploma thesis is the urbanistic analysis of Valašské Meziříčí, whose structure was significantly changed and disrupted in socialism, especially near the historic core. The result of the analysis is to increase density and closure of these open and disrupted spaces, which have previously been damaged primarily in terms of definition of street fronts, disrupted the concentration of the buildings, inappropriately opened viewpoints and caused an unresponsive transition between the historical structure and the collective housing. The aim of the thesis is not only to support the historical image of the city and it’s atractivity, but also to respond to its current needs. I then deal in detail with an architectural study of one of the most important places. Valašské Meziříčí is inter alia connected with the river Bečva, which flows through the center of the town. Its riverside have the potential to become an attractive public space - however, this potential is not yet fully utilized. In conclusion of diploma thesis I deal with place near the river, which is important not only for its lucrative location on the waterfront, but also for its proximity to the cultural center of the town. The result of my work is cultural and social center on the waterfront between the Bečva River and the Žerotín castle area, topographical interconnection of parts of the town, defining waterfront in this place and creating an attractive place for recreation near the river.en
dc.format.extent17526409 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNábřežícs
dc.subjectDům ve svahucs
dc.subjectValašské Meziříčícs
dc.subjectKulturně společenské centrumcs
dc.subjectSeverní fasádacs
dc.subjectCortencs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectOrganický půdoryscs
dc.subjectWaterfronten
dc.subjectHouse on a hillslopeen
dc.subjectValašské Meziříčíen
dc.subjectCultural and social centeren
dc.subjectNorth facadeen
dc.subjectCortenen
dc.subjectConcreteen
dc.subjectOrganic floorplanen
dc.titleDensifikace historického jádra Valašského Meziříčí – dům na nábřežícs
dc.title.alternativeDensification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfronten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNáhlovský, Martin
dc.date.accepted2019-05-31
dc.thesis.degree-nameIng. arch.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisKUN0068_FAST_N3502_3501T011_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record