Show simple item record

dc.contributor.authorLitschmannová, Martina
dc.date.accessioned2020-03-05T07:08:38Z
dc.date.available2020-03-05T07:08:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/139339
dc.description.abstractSkripta “Úvod do statistiky” jsou určena pro studenty technických oborů vysoké školy a jsou koncipována tak, aby si studenti mohli učinit výchozí představu o základních pojmech a úlohách spadajících do oblasti statistiky (statistické zjišťování, testování hypotéz, vybrané testy parametrických i neparametrických hypotéz, úvod do korelační a regresní analýzy). Obtížnější části výkladu jsou prezentovány jen s nejnutnější mírou formálních prvků, mnohá odvození a důkazy jsou zařazeny pouze do kapitol určených pro zájemce o pozadí předkládaných vztahů. Přesto není předkládaný text lehké čtení. Čtenář musí počítat s tím, že bude muset často usilovně přemýšlet, látku si postupně vyjasňovat a k mnoha tématům se opakovaně vracet. Při studiu může studentům pomoci řada animací (flash), appletů (java) a výpočetních programů (MS Excel), které budou v rámci pilotování výukových materiálů používány při výuce předmětů Statistika I., Biostatistika a Speciální analýza dat vyučovaných na VŠB-TU Ostrava a později se stanou součástí obrazovkové verze těchto materiálů.cs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.subjectstatistikacs
dc.subjecttestování hypotézcs
dc.subjectkorelační a regresní analýzacs
dc.titleÚvod do statistikycs
dc.typeStudijní materiálcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.description.sourceE-vyuka
evyuka.subject470-4405cs
evyuka.subject470-2404cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record