Show simple item record

dc.contributor.authorSkřínský, Jan
dc.contributor.authorVereš, Ján
dc.contributor.authorKoloničný, Jan
dc.contributor.authorOchodek, Tadeáš
dc.date.accessioned2020-06-10T10:37:07Z
dc.date.available2020-06-10T10:37:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2019, issue 2, p. 117-121.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/139512
dc.description.abstractExperimental study is presented for different CO-air and H-2-air mixtures at a maximum concentration range. CO concentration ranges from 12.5 +/- 0.2 % vol. to 70.5 +/- 0.2 % vol. and H-2 concentration ranges from 4.5 +/- 0.2 % vol. to 76.0 +/- 0.2 % vol. in a mixture with air at ambient atmospheric pressure (1 bar) and temperature (25 degrees C). The explosion parameters of explosion pressure and maximum rate of pressure rise for water gas-air mixture were measured within the studied range, i.e. 0.30-2.13 at temperature of 25 degrees C and pressure of 101 kPa. The experimental values of the maximum explosion pressure is compared with the mathematical modeling of this gas. The influence of initial concentration on the explosion characteristics were discussed.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2019-02-20cs
dc.subjectexplosion modelingcs
dc.subjectexplosion characteristicscs
dc.subjectcarbon dioxidecs
dc.subjecthydrogencs
dc.subjectwater gascs
dc.titleExplosion characteristics of water gas for Fischer-Tropsch processcs
dc.title.alternativeCharakterystyka wybuchowości gazu wodnego w procesie Fischera–Tropschacs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPrzedstawiono badania eksperymentalne dla różnych mieszanin CO-powietrze i H2-powietrze w maksymalnym zakresie stężeń. Zakres stężenia CO wynosi od 12,5 ± 0,2% obj. do 70,5 ± 0,2% obj. i stężenie H2 wynosi od 4,5 ± 0,2% obj. do 76,0 ± 0,2% obj. w mieszaninie z powietrzem o ciśnieniu atmosferycznym otoczenia (1 bar) i temperaturze (25°C). Parametry wybuchu – ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości wzrostu ciśnienia dla mieszaniny woda-gaz mierzono w badanym zakresie, tj. 0,30–2,13 w temperaturze 25°C i ciśnieniu 101 kPa. Wartości eksperymentalne maksymalnego ciśnienia wybuchu porównuje się z modelem matematycznym tego gazu. Omówiono wpływ początkowego stężenia na charakterystykę wybuchu.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2019-02-20
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage121cs
dc.description.firstpage117cs
dc.identifier.wos000530703600019


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record