Show simple item record

dc.contributor.advisorJuránek, Martin
dc.contributor.authorRučka, Antonín
dc.date.accessioned2020-07-20T12:15:15Z
dc.date.available2020-07-20T12:15:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/140827
dc.description.abstractÚčelem této diplomové práce je seznámení se se standardy tvorby elektroinstalace ve vozidle a vytvoření plně funkční elektroinstalace pro elektricky pohaněnou buginu. V první časti diplomové práce je čtenář seznámen se standardy pro tvorbu elektroinstalace, které by měly být při tvorbě elektroinstalace dodrženy. Poté je pro uživatele navržen a realizován snadno přístupný ovládací panel s pojistkovou skříní. V poslední časti práce je již vytvořená elektroinstalace zapojena na buginu.cs
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to get acquainted with the standards of electrical installation in a vehicle and to create a fully functional electrical installation for an electrically powered buggy. In the first part of the diploma thesis, the reader is acquainted with the standards for the creation of electrical installations, which should be observed when creating electrical installations. Then an easily accessible control panel with a fuse box is designed and implemented for the user. In the last part of the work, the already created electrical installation is connected to the bugy.en
dc.format.extent4318738 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectElektroinstalacecs
dc.subjectovládací panelcs
dc.subjectpojistková skříňcs
dc.subjectzapojenícs
dc.subjectEletrical installationen
dc.subjectcontrol panelen
dc.subjectfuse boxen
dc.subjectwiringen
dc.titleElektroinstalace pro lehkou bugynu s elektrickým pohonemcs
dc.title.alternativeElectrical installation for light buggy with electric driveen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠkuta, Jaromír
dc.date.accepted2020-06-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department632 - Katedra materiálů a technologií pro automobilycs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMateriály a technologie pro automobilový průmyslcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisRUC0038_FMT_N3923_3911T034_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record