Show simple item record

dc.contributor.advisorKarník, Ladislav
dc.contributor.authorJarka, Michal
dc.date.accessioned2020-07-20T12:23:43Z
dc.date.available2020-07-20T12:23:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141113
dc.description.abstractJARKA, M. Mobilní robotika v bezpečnostních složkách: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2020, 36 s. Vedoucí práce: Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti servisních robotů. V úvodu se pojednává o celkové analýze a rozdělením servisních robotů do kategorií. Navazující část kategorizuje roboty podle typu mobility. Následuje další část zabývající se servisními úlohami. Poté práce pokračuje oddílem zabývajícím se analýzou mobilit podle typu servisních úloh, pak práce dále pokračuje kapitolou popisující statistiku počtu jednotlivých případů. Nakonec práce rozebírá uplatnění určitého robotu k jiným účelům.cs
dc.description.abstractJARKA, M. Mobile Robotics in Security Forces: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2020, 36 p. Thesis head: Ing. Ladislav Karník, CSc. The bachelor thesis deals with limitations in the field of service robots. The introduction deals with statistical analysis and division of service robots into categories. The following part categorizes robots according to the type of mobility. It offers another section dealing with service tasks. Your work continues in the section dealing with mobilization according to the type of service tasks, then the work continues with the chapter describing the statistics of the number of individual cases. Finally, the work discusses the use of the robot for other purposes.en
dc.format.extent1768617 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectservisní robotcs
dc.subjectmanipulátorcs
dc.subjectmodulárnícs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectlokomoční ústrojícs
dc.subjectprůmyslový robotcs
dc.subjectunibodycs
dc.subjecttypy mobilitcs
dc.subjectUUV robotcs
dc.subjectUGV robotcs
dc.subjectUAV robotcs
dc.subjectbezpečnostní složkycs
dc.subjectservisní úlohycs
dc.subjectkategorie robotůcs
dc.subjectroboten
dc.subjectservice roboten
dc.subjectmanipulatoren
dc.subjectmodularen
dc.subjecteffectoren
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectlocomotor systemen
dc.subjectindustrial roboten
dc.subjectunibodyen
dc.subjecttypes of mobilityen
dc.subjectUUV roboten
dc.subjectUGV roboten
dc.subjectUAV roboten
dc.subjectsecurity forcesen
dc.subjecttask maintenanceen
dc.subjectcategory of robotsen
dc.titleMobilní robotika v bezpečnostních složkáchcs
dc.title.alternativeMobile Robotics in Security Forcesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMihola, Milan
dc.date.accepted2020-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisJAR0133_FS_B2341_2301R013_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record