Show simple item record

dc.contributor.advisorRozhon, Jan
dc.contributor.authorGrunert, Lukáš
dc.date.accessioned2021-07-15T09:29:41Z
dc.date.available2021-07-15T09:29:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/143836
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního firewallu. Cílem bylo vytvořit funkční řešení firewallu za pomoci Kamailio SIP serveru a SDN infrastruktury. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen Kamailio server a jeho části, základy SDN a virtuální přepínač Open vSwitch. V praktické části je detailní popis návrhu a postupu řešení. Výsledné řešení zahrnuje Kamailio, Open vSwitch a Ryu SDN kontrolér. Závěr praktické části je věnován testování a porovnání navrženého řešení s tradičními přístupy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of an application firewall. The goal was to create a functional firewall solution using Kamailio SIP server and SDN infrastructure. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the Kamailio server and its parts, the basics of SDN and the virtual switch Open vSwitch. The practical part is a detailed description of the design and solution procedure. The resulting solution includes Kamailio, Open vSwitch and Ryu SDN controller. The conclusion of the practical part is devoted to testing and comparing the proposed solution with traditional approaches.en
dc.format.extent2446761 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectKamailiocs
dc.subjectSDNcs
dc.subjectRyucs
dc.subjectOpen vSwitchcs
dc.subjectOpenFlowcs
dc.subjectAplikační firewallcs
dc.subjectSIPen
dc.subjectKamailioen
dc.subjectSDNen
dc.subjectRyuen
dc.subjectOpen vSwitchen
dc.subjectOpenFlowen
dc.subjectApplication-layer Firewallen
dc.titleAplikační firewall na bázi SIP Proxy Kamailio a SDNcs
dc.title.alternativeApplication-layer Firewall Based on SIP Proxy Kamailio and SDNen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠafařík, Jakub
dc.date.accepted2021-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisGRU0068_FEI_N2647_2601T013_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record