Show simple item record

dc.contributor.advisorThomitzek, Adam
dc.contributor.authorVitvar, Jiří
dc.date.accessioned2021-11-08T12:19:49Z
dc.date.available2021-11-08T12:19:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/145564
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením výjezdové činnosti HZS MSK a finanční hledisko z pohledu chodu stanice za doby epidemie. V první části práce je přiblížen Hasičský záchranný sbor z pohledu činnosti před epidemií a jak se jeho činnost musela přizpůsobit epidemii. Dále je zde rozebrána problematika šíření COVID-19, a vývoj epidemie ve světě, v České republice a vývoj epidemie u HZS. V druhé části práce jsou přiblíženy činnosti HZS MSK. Následně jsou přiblíženy prostředky, které se vlivem epidemie museli pořizovat. Na závěr této práce je uvedeno finanční zhodnocení nashromážděných informací.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of the field activity of the MSK fire brigade and the financial aspect from the point of view of the operation of the station during the epidemic. In the first part of the work, the Fire and Rescue Service is approached from the point of view of activities before the epidemic and how its activities had to be epidemic. Furthermore, the issue of the spread of COVID-19, and the development of the epidemic in the world, in the Czech Republic and the development of the epidemic in HZS are discussed. The second part of the thesis describes the activities of the MSK fire brigade. Subsequently, the resources that have an impact on the epidemic have had to be approached. At the end of this work is a financial evaluation of the information collected.en
dc.format.extent2023392 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCOVID-19cs
dc.subjectosobní ochranné prostředkycs
dc.subjectgenerátor teplého aerosolucs
dc.subjectCOVID-19en
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.subjecthot aerosol generatoren
dc.titleAnalýza přijatých opatření na hasičských stanicích HZS MSK a rozbor zásahové činnosti JPO MSK v souvislosti s COVID-19cs
dc.title.alternativeAnalysis of Measures Taken at MSK Fire Brigade Stations and and Analysis of Intervention Activities of MSK Fire Brigades in Connection with COVID-19en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTrčka, Martin
dc.date.accepted2021-09-14
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantFešar, Radomír
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisVIT0094_FBI_N3908_3908T006_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record