Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti akademických pracovníků Katedry chemie a fyzikálně-chemických procesů (651) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2022.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Recent Submissions

View more