Show simple item record

dc.contributor.advisorRadvanský, Martin
dc.contributor.authorFilipiak, Filip
dc.date.accessioned2022-09-01T07:20:37Z
dc.date.available2022-09-01T07:20:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147342
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace, pro zařízení s operačním systémem Android, umožňující evidenci zakázek podnikatele. Aplikace by měla umožnit ke každé zakázce evidovat materiál, čas a další náklady související se zakázkou. Systém je doplněn rolemi s daným rozsahem, podle čehož jím jsou umožněny různé akce. V rámci vypracování této práce byly použity softwarové postupy, které jsou shrnuty v posledních kapitolách. Tyto postupy byly implementovány pomocí technologie Xamarin. V závěru této práce je popsáno, jak pracovat s aplikací a s její možnou rozšiřitelnosti do budoucnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to create a mobile application for devices with the Android operating system, enabling the registration of entrepreneur's orders. The application should allow you to record for each order material, time and other costs related to the order. The system is supplemented by roles with a given scope, according to which it enables various actions. Within the elaboration of this work, software procedures were used, which are summarized in the last chapters. These procedures were implemented using Xamarin technology, specifically on the Android platform. At the end of this work is described how to work with the application and its possible extensibility in the future.en
dc.format.extent4410400 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectXamarincs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectoperační systémcs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectXamarinen
dc.subjectJSONen
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectoperating systemen
dc.titleMobilní aplikace pro správu zakázekcs
dc.title.alternativeA Mobile Application for Order Managementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeZehnalová, Šárka
dc.date.accepted2022-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisFIL0138_FEI_B0613A140014_2022
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record