Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinek, Radek
dc.contributor.authorPetříková, Natálie
dc.date.accessioned2022-09-01T07:20:53Z
dc.date.available2022-09-01T07:20:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147395
dc.description.abstractKardiovaskulární magnetická rezonance (CMRI - Cardiac Magnetic Resonance Imaging) je sada technik zobrazování magnetickou rezonancí (MRI - Magnetic Resonance Imaging) navržených k posouzení kardiovaskulární morfologie, komorové funkce, perfúze myokardu, charakterizace tkáně, kvantifikace průtoku a onemocnění koronárních tepen. Protože MRI je neinvazivní metoda bez použití ionizujícího záření, je vhodná pro dlouhodobé sledování účinku léčby a sledování průběhu onemocnění. Ve srovnání s MRI ostatních částí těla čelí CMRI specifickým problémům způsobeným srdečním a respiračním pohybem. K překonání pohybových artefaktů proto vyžaduje CMRI synchronizaci se srdeční a respirační aktivitou nebo techniky zadržování dechu. V diplomové práci jsou testovány dva nově navržené senzory (pneumatický, optický) pro monitorování základních lidských životních funkcí. Oba testované senzory jsou porovnány se systémem EKG (Elektrokardiografie), který je považován za zlatý standard CMRI.cs
dc.description.abstractCardiovascular magnetic resonance (CMRI) is a set of magnetic resonance imaging (MRI) techniques designed to assess cardiovascular morphology, ventricular function, myocardial perfusion, tissue characterization, flow quantification and coronary artery disease. Since MRI is a non-invasive method and without use ionizing radiation, it is suitable for longitudinal monitoring of treatment effect and follow-up of disease progress. Compared to MRI of other body parts, CMRI faces specific challenges from cardiac and respiratory motion. Therefore, CMRI requires synchronous with cardiac and respiratory activities or breath-holding techniques to overcome motion artifacts. The diploma thesis tests two newly furnished sensors (pneumatic, optical) for monitoring basic human life functions. Both tested sensors are compared with the ECG system, which is considered the gold standard CMRI.en
dc.format.extent6570849 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKardiovaskulární magnetická rezonancecs
dc.subjectsrdeční pohybcs
dc.subjectrespirační pohybcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectpneumatický senzorcs
dc.subjectoptický senzorcs
dc.subjectCardiovascular magnetic resonanceen
dc.subjectcardiac gatingen
dc.subjectrespiratory gatingen
dc.subjectECGen
dc.subjectpneumatic sensoren
dc.subjectoptical sensoren
dc.titleNávrh a realizace nízkonákladového systému pro spouštění sekvencí magnetické rezonancecs
dc.title.alternativeLow-Cost System for Triggering of Magnetic Resonance Imagingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHanzlíková, Pavla
dc.date.accepted2020-08-19
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.contributor.consultantLádrová, Martina
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisPET0348_FEI_N2649_3901T009_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record