Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milan
dc.contributor.authorFranc, Aleš
dc.date.accessioned2022-09-01T07:24:42Z
dc.date.available2022-09-01T07:24:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/148172
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s posuvnými úchopnými prvky pro stávající manipulátor mobilního servisního robotu K3P4. Tento mobilní servisní robot K3P4 je dlouhodobým projektem týmu RoverOva, který se od roku 2018 každoročně účastní mezinárodní soutěže European Rover Challenge. V úvodu práce je provedena rešerše stávajícího stavu efektoru využitého pro úkol údržby, dále efektorů týmů, které se zúčastnily soutěže ERC2021 a paralelních efektorů pro průmyslové roboty od dvou výrobců. Byl vytvořen požadavkový list a tři varianty řešení konstrukce koncového efektoru, ze kterých byla vybrána vítězná varianta pomocí porovnání vlastností jednotlivých variant. Vítězná varianta byla následně rozpracována do podrobného 3D modelu a doplněna o kontrolní výpočty a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the design of an Effector with sliding gripping elements for the existing manipulator of the mobile service robot K3P4. This K3P4 mobile service robot is a long-term project of the RoverOva team, which has been participating in the international competition named European Rover Challenge, every year since 2018. In the introduction I made research of the current state of the effector, which is used for maintenance task, as well as the effectors of the teams that participated in the ERC2021 competition and parallel effectors for industrial robots from two manufactures. A requirement sheet and three variants of the end effector design solution were created, from which the winning variant was selected by comparing the properties of individual variants. The winning variant was then developed into a detailed 3D model and supplemented with an inspection calculation and drawing documentation.en
dc.format.extent6137564 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectrovercs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectERCcs
dc.subjectsoutěžcs
dc.subjecteffectoren
dc.subjectroveren
dc.subjectdesignen
dc.subjectERCen
dc.subjectcompetitionen
dc.titleEfektor s posuvnými úchopnými prvkycs
dc.title.alternativeEffector with Sliding Gripping Elementsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSuder, Jiří
dc.date.accepted2022-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisFRA0127_FS_B2341_2301R013_2022
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record