Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry metalurgie a slévárenství (618) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2003 do roku 2022.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Bibliografické záznamy byly původně vytvořeny v kolekci Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO, která sleduje publikování akademických pracovníků od roku 1990.

Od 1.1.2012 sloučena Katedra metalurgie (618) s Katedrou slévárenství (632).

Recent Submissions

View more