Publikační činnost Katedry materiálů a technologií pro automobily / Publications of Department of Vehicle Materials and Technologies (632)

DSpace/Manakin Repository

Publikační činnost Katedry materiálů a technologií pro automobily / Publications of Department of Vehicle Materials and Technologies (632)

 

Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry materiálů a technologií pro automobily (632) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2003 po současnost.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Bibliografické záznamy byly původně vytvořeny v kolekci Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO, která sleduje publikování akademických pracovníků od roku 1990.

Od 1.1.2012 se Katedra slévárenství (632) sloučila s Katedrou metalurgie (618). Nově vzniklá Katedra materiálů a technologií pro automobily je zařazena pod číslo 632.

Recent Submissions

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics