Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselý, Václaven
dc.contributor.authorWojtowicz, Mareken
dc.date.accessioned2008-11-12T20:33:46Z
dc.date.available2008-11-12T20:33:46Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69170
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá bezpečností v souvislosti s provozováním silničních tunelů. Uvádí a popisuje související normativní dokumenty, rozdělení tunelů a zaměřuje se na popis technologického vybavení včetně bezpečnostních stavebních úprav. Dále práce nastiňuje vybrané bezpečnostní hrozby pro tunelové stavby s možností řešení pro jejich předcházení nebo minimalizace případných následků. Závěrem je v práci zhodnocena bezpečnost souvisejících objektů a provedena kvalitativní expertní analýza rizik metodou FMEA pro konkrétní silniční tunel Klimkovice.en
dc.format40 l., [10] l. příl. : il.en
dc.format.extent3214848 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsilniční tunelen
dc.subjecttechnologické vybaveníen
dc.subjectbezpečnosten
dc.subjectnebezpečíen
dc.subjectrizikoen
dc.subjectudálosten
dc.subjectanalýza riziken
dc.titleZabezpečení silničních tunelů prostředky technické ochrany objektůen
dc.title.alternativeThe securing of road tunnels with means for the technical protection of buildingsen
dc.typeBakalářská práceen
dc.identifier.signature200802476en
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracíen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.categoryPrezenčníen
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkuen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R005.woj043
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record