Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislaven
dc.contributor.authorKonečný, Martinen
dc.date.accessioned2008-11-17T12:44:36Z
dc.date.available2008-11-17T12:44:36Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69644
dc.descriptionImport 17/11/2008
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou a identifikací pracovních rizik, jimiž jsou příslušníci jednotek požární ochrany ohroženi při provádění záchranných a likvidačních prací na povodních. Protože se jedná o rizika při zásazích na povodních, je v úvodu práce popsána povodňová charakteristika České republiky, druhy jednotlivých povodní, jejich vznik a průběh. V další části je uveden přehled technických a věcných prostředku, které jsou v Moravskoslezském kraji pro zásahy na povodních k dispozici. Tuto kapitolu uzavírá zhodnocení současného technického vybavení. V poslední části práce jsou popsány různé druhy pracovních rizik, zvýšena pozornost je věnována infekčním chorobám, zejména infekčnímu onemocnění leptospiróze. Důležitou kapitolou je bezpečnost práce na vodě, která končí přehledem ochranných a záchranných prostředků. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky o pracovních rizicích, jejich závažnost a možnosti jejich prevence.en
dc.format.extent3303732 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpovodeňen
dc.subjectrizikoen
dc.subjecttechnické prostředkyen
dc.subjectmimořádná událosten
dc.subjectčerpadloen
dc.titlePracovní rizika při zákrocích jednotek požární ochrany na povodníchen
dc.title.alternativeOccupational risks in the course of interventions of fire brigades in floodsen
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkuen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R005.kon317
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam