Kolekce obsahuje příspěvky z 1. setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhlo 24. dubna 2008 v Ústřední knihovně VŠB-TUO. Setkání proběhlo za přispění Asociace knihoven vysokých škol ČR. Setkání se zúčastnilo 30 knihovníků a IT pracovníků z 11 institucí.

Recent Submissions

View more