Kolekce obsahuje příspěvky z 2. setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhlo 15. dubna 2009 v Ústřední knihovně VŠB-TUO. Setkání proběhlo s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR. Setkání se zúčastnilo 30 knihovníků a IT pracovníků z 11 institucí.

Recent Submissions

View more