Show simple item record

dc.contributor.authorKavička, František
dc.contributor.authorSekanina, Bohumil
dc.contributor.authorŠtětina, Josef
dc.contributor.authorStránský, Karel
dc.contributor.authorGontarev, Vasilij
dc.contributor.authorDobrovská, Jana
dc.date.accessioned2009-06-01T12:55:29Z
dc.date.available2009-06-01T12:55:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMateriali in Tehnologije. 2009, vol. 43, no. 2, p. 73-78.en
dc.identifier.issn1580-2949
dc.identifier.issn1580-3414
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71292
dc.description.abstractAn original application of ANSYS simulating the forming of the temperature field of a massive casting from ductile cast-iron during the application various methods of its cooling using steel chills. The numerical model managed to optimize more than one method of cooling but, in addition to that, provided serious results for the successive model of structural and chemical heterogeneity, and so it also contributes to influencing the as solidified microstructure. The file containing the acquired results from both models, as well as from their organic unification, brings new and, simultaneously, remarkable findings of causal relationships between the structural and chemical heterogeneity and the local solidification time in any point of the casting. Therefore the determined relations enable the prediction of the local density of the spheroids of graphite in dependence on the local solidification time. The calculated temperature field of a two-ton (500 × 500 × 1000) mm casting of ductile cast-iron with various methods of cooling has successfully been compared with temperatures obtained experimentally. This has created a tool for the optimization of the microstructure with an even distribution of the spheroids of graphite in such a way so as to minimize the occurrence of degenerated shapes of graphite, which happens to be one of the conditions for achieving good mechanical properties of castings of ductile cast-iron.en
dc.format.extent693800 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherInštitut za kovinske materiale in tehnologijeen
dc.relation.ispartofseriesMateriali in Tehnologijeen
dc.relation.urihttp://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit092/kavicka.pdfen
dc.subjectductile cast-ironen
dc.subjectmassive castingen
dc.subjectcoolingen
dc.subjecttemperature fielden
dc.subjectnumerical modelen
dc.subjecttemperaturno poljeen
dc.subjectstrjevanjeen
dc.subjectohlajanjeen
dc.subjectnumerična optimizacijaen
dc.subjectstrukturna in kemijska heterogenosten
dc.titleNumerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-ironen
dc.title.alternativeNumerična optimizacija postopka hlajenja pri masivnem ulivanju duktilne železove litineen
dc.typearticleen
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKen
dc.description.abstract-enUporaba originalnega programa ANSYS omogoča simulacijo tvorbe temperaturnega polja v masivnem litoželeznem ulitku pri različnih metodah hlajenja z jeklenimi hladilnimi telesi. Z numeričnim modelom se lahko optimira več metod hlajenja, dodatno pa je mogoč izračun pomembnih rezultatov za modeliranje strukturne in kemijske heterogenosti, kar tudi prispeva k vplivu na lito mikrostrukturo. Dobljeni rezultati obeh modelov omogočajo pomembne ugotovitve o odnosih med strukturno in kemijsko heterogenostjo ter lokalnim časom strjevanja v poljubni točki ulitka in napoved lokalne gostote krogličastega grafita v odvisnosti od lokalnega časa strjevanja. Izračunano temperaturno polje dvotonskega ulitka duktilne železove litine z izmerami (500 × 500 × 1000) mm je bilo v skladu z eksperimentalnimi rezultati pri različnih metodah hlajenja. Na podlagi teh ugotovitev je bilo izdelano orodje za optimizacijo mikrostrukture z enakomerno porazdelitvijo krogličastega grafita, s čimer se zmanjša pojav degeneriranih oblik grafita in se ustvarijo pogoji za dosego dobrih mehanskih lastnosti ulitkov duktilne železove litine.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.wos000265562400003


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record