Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVítečková, Milušeen
dc.contributor.authorZapletal, Tomášen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:39:57Z
dc.date.available2009-08-31T19:39:57Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71518
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řízením mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů. V úvodu práce jsou popsány základními přístupy k analýze a syntéze mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů. Je zde kladen důraz zejména na dvourozměrné regulační obvody. Hlavním tématem práce je aplikace metod na vybrané příklady. Jsou zde voleny tři různé typy příkladů, jejichž modely byly získány analytickou identifikací. Na základě těchto modelů jsou sestaveny matice jednotlivých soustav, ke kterým jsou dopočítané jednotlivé matice regulátorů. K ověření správnosti výpočtu byla použita číslicová simulace prostřednictvím programu Matlab – Simulink. Správnost výpočtu je doložena průběhy regulovaných veličincs
dc.description.abstractThis thesis deals with control of MIMO control systems. There are basic approaches to analysis and synthesis of MIMO control systems described in the beginning of the work. The emphasis is placed particularly on two-dimensional control systems. The main theme of this work is the application of methods to selected examples. There are selected examples of three different types whose models have been obtained by analytical identification. On the basis of these models are drawn up a matrix of individual systems, for which a single matrix regulators are calculated. The digital simulation in Matlab - Simulink was used to verify the accuracy of calculations. The accuracy of the calculation is documented in controlled quantities courses.en
dc.format.extent1302172 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAnalýza a syntéza mnohoroyměrových lineárních regulačních obvodůcs
dc.subjectautonomnostcs
dc.subjectinvariantnostcs
dc.subjectSynthesis of MIMO control systemsen
dc.titleSyntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodůcs
dc.title.alternativeSynthesis of MIMO Control Systemsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHeger, Milanen
dc.date.accepted2009-06-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízeníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAutomatické řízení a inženýrská informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisZAP110_FS_N2301_3902T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam