Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na HZS hl. m. Prahy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73568

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jánošík, Ladislav en
dc.contributor.author Salač, Miroslav en
dc.date.accessioned 2009-09-01T04:40:28Z
dc.date.available 2009-09-01T04:40:28Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73568
dc.description.abstract Cílem této práce je provedení analýzy provozu, údržby, oprav a vyhodnocení souvisejících nákladů. Na začátku práce je provedeno představení a vyhodnocení současného stavu vybavenosti HZS hl. m. Prahy mobilní požární technikou. V části následující je pak provedena analýza provozu, údržby a oprav vybraných reprezentantů mobilní techniky a také shrnutí souvisejících nákladů. V závěru práce jsou pak shrnuty podstatná fakta analýzy a provedeno krátké srovnání vybraných vozů cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is analysis of operation, upkeep, mending and evaluation of related costs. In the beginning ot the thesis is characterised present equipment level of HZS hl. m. Prahy by fire fighting trucks In the next part there is analysis of operation, upkeep and mending of selected representatives fire fighting trucks and also summary of related costs. In the conlusion are presented main facts of the analysis and ar shortly compared selected cars. en
dc.format 65 l. : il. cs
dc.format.extent 980741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vozidlo cs
dc.subject údržba cs
dc.subject oprava cs
dc.subject provoz cs
dc.subject náklady cs
dc.subject podvozek cs
dc.subject nástavba cs
dc.subject vehicle en
dc.subject upkeep en
dc.subject mending en
dc.subject costs en
dc.subject undercart en
dc.subject superstructure en
dc.title Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na HZS hl. m. Prahy cs
dc.title.alternative The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks at the HZS hl. m. Praha en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200903974 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Žumár, Lubomír en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SAL089_FBI_N3908_3908T006_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SAL089_FBI_N3908_3908T006_2009.pdf 957.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics