Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislaven
dc.contributor.authorSalač, Miroslaven
dc.date.accessioned2009-09-01T04:40:28Z
dc.date.available2009-09-01T04:40:28Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73568
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem této práce je provedení analýzy provozu, údržby, oprav a vyhodnocení souvisejících nákladů. Na začátku práce je provedeno představení a vyhodnocení současného stavu vybavenosti HZS hl. m. Prahy mobilní požární technikou. V části následující je pak provedena analýza provozu, údržby a oprav vybraných reprezentantů mobilní techniky a také shrnutí souvisejících nákladů. V závěru práce jsou pak shrnuty podstatná fakta analýzy a provedeno krátké srovnání vybraných vozůcs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is analysis of operation, upkeep, mending and evaluation of related costs. In the beginning ot the thesis is characterised present equipment level of HZS hl. m. Prahy by fire fighting trucks In the next part there is analysis of operation, upkeep and mending of selected representatives fire fighting trucks and also summary of related costs. In the conlusion are presented main facts of the analysis and ar shortly compared selected cars.en
dc.format65 l. : il.cs
dc.format.extent980741 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectopravacs
dc.subjectprovozcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpodvozekcs
dc.subjectnástavbacs
dc.subjectvehicleen
dc.subjectupkeepen
dc.subjectmendingen
dc.subjectcostsen
dc.subjectundercarten
dc.subjectsuperstructureen
dc.titleAnalýza provozu a údržby mobilní požární techniky na HZS hl. m. Prahycs
dc.title.alternativeThe Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks at the HZS hl. m. Prahaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903974cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŽumár, Lubomíren
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSAL089_FBI_N3908_3908T006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam