Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislaven
dc.contributor.authorJežek, Bohuslaven
dc.date.accessioned2009-09-01T04:42:21Z
dc.date.available2009-09-01T04:42:21Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73576
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractJEŽEK, B. Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blansko: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU 2009. Diplomová práce se zabývá analýzou provozu a údržby prvovýjezdové mobilní požární techniky Hasičského záchranného sboru územního odboru Blansko v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Tyto vozy byly posuzovány jednotlivě od zařazení do provozu na požárních stanicích a dále společně za čtyři roky od zařazení posledního vozidla. Sledován byl počet ujetých kilometrů, motohodin, jízd, zásahů, počet provedených oprav a jejich finanční náročnost se závěrečným vyhodnocením vlivu provozu na životnost vozidla.cs
dc.description.abstractJEŽEK, B. Analysis of operation and maintenance of a mobile fire-fighting techniques HZS Territorial Department Blansko: Diploma thesis, Ostrava: VŠB - TU 2009. This diploma work deals with the analysis of operation and maintenance of fire cars for first intervention Fire Rescue Service of territorial Department Blansko, depending on the number of driven kilometers. These cars have been assessed individually from inclusion in the fire service, and together for four years from the inclusion of the last vehicle. Monitoring the number of driven kilometers , hours of work,trips,interventions, the number of corrections and their financial requirements of the final evaluation of the impact of traffic on the life of the vehicle.en
dc.format47, [17] l. + 1 CDcs
dc.format.extent2301561 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVozidlocs
dc.subjectopravacs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectpočetcs
dc.subjectnástavbacs
dc.subjectpodvozekcs
dc.subjectelektroinstalacecs
dc.subjectzásahovács
dc.subjectVehicleen
dc.subjectrepairen
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectnumberen
dc.subjectbodyen
dc.subjectchassisen
dc.subjectelectricalen
dc.subjectinterventionen
dc.titleAnalýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blanskocs
dc.title.alternativeThe Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks HZS Regional Department Blanskoen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903960cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMaňoušek, Jiříen
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJEZ079_FBI_N3908_3908T006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam