Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blansko

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73576

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jánošík, Ladislav en
dc.contributor.author Ježek, Bohuslav en
dc.date.accessioned 2009-09-01T04:42:21Z
dc.date.available 2009-09-01T04:42:21Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73576
dc.description.abstract JEŽEK, B. Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blansko: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU 2009. Diplomová práce se zabývá analýzou provozu a údržby prvovýjezdové mobilní požární techniky Hasičského záchranného sboru územního odboru Blansko v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Tyto vozy byly posuzovány jednotlivě od zařazení do provozu na požárních stanicích a dále společně za čtyři roky od zařazení posledního vozidla. Sledován byl počet ujetých kilometrů, motohodin, jízd, zásahů, počet provedených oprav a jejich finanční náročnost se závěrečným vyhodnocením vlivu provozu na životnost vozidla. cs
dc.description.abstract JEŽEK, B. Analysis of operation and maintenance of a mobile fire-fighting techniques HZS Territorial Department Blansko: Diploma thesis, Ostrava: VŠB - TU 2009. This diploma work deals with the analysis of operation and maintenance of fire cars for first intervention Fire Rescue Service of territorial Department Blansko, depending on the number of driven kilometers. These cars have been assessed individually from inclusion in the fire service, and together for four years from the inclusion of the last vehicle. Monitoring the number of driven kilometers , hours of work,trips,interventions, the number of corrections and their financial requirements of the final evaluation of the impact of traffic on the life of the vehicle. en
dc.format 47, [17] l. + 1 CD cs
dc.format.extent 2301561 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Vozidlo cs
dc.subject oprava cs
dc.subject údržba cs
dc.subject počet cs
dc.subject nástavba cs
dc.subject podvozek cs
dc.subject elektroinstalace cs
dc.subject zásahová cs
dc.subject Vehicle en
dc.subject repair en
dc.subject maintenance en
dc.subject number en
dc.subject body en
dc.subject chassis en
dc.subject electrical en
dc.subject intervention en
dc.title Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blansko cs
dc.title.alternative The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks HZS Regional Department Blansko en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200903960 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Maňoušek, Jiří en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis JEZ079_FBI_N3908_3908T006_2009 en

Files in this item

Files Size Format View
JEZ079_FBI_N3908_3908T006_2009.pdf 2.194Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics