Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠčurek, Radomíren
dc.contributor.authorKantorová, Alenaen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:40:25Z
dc.date.available2009-09-01T05:40:25Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73827
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractÚvodní část se věnuje vybraným poznatkům, jež se týkají problematiky alkoholu a jeho působení na organismus jedince. Další část obsahuje výčet a popis jednotlivých přístrojů k zjištění přítomnosti alkoholu v organismu, které jsou používány u Police České republiky. Třetí, praktická část práce je tvořena dvěma výzkumy. První obsahuje popis jeho provedení se zaměřením na porovnání kalibrovaných detektorů alkoholu a detektorů určených pro domácí použití. Druhý poté popisuje množství alkoholu v organismu v návaznosti na hmotnosti a pohlaví. Čtvrtá část práce obsahuje soupis výhod a nedostatků s návrhem možných opatření na základě zjištěných teoretických a praktických poznatků. Pátá část obsahuje stručný popis a využití systému „Automatická kontrola vozidel“. Závěrečná část je věnována shrnutí popsané techniky a upozornění na jejich výhody a nedostatky.cs
dc.description.abstractThe introductory part of the Bachelorship Thesis deals with selected observations concerning the issue of alcohol and its action on an individual’s organism. The second part contains a list and description of individual devices detecting the presence of alcohol in organism, which are used by the Police of the Czech Republic. The third, practical part of the Thesis consists of two researches. The first one contains description of completion thereof with the focus on comparison of calibrated alcohol detectors and detectors designated for home use. The second one then describes quantity of alcohol in organism in relation to weight and gender. The fourth part of the Thesis contains a list of advantages and discrepancies, along with proposal of possible measures based on identified theoretical and practical observations. The fifth part contains a brief description and utilization of the “Automatic Vehicle Check” system. The final part is dedicated to summary of the described equipment, system evaluation and proposals for optimization.en
dc.format42 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalkoholcs
dc.subjectautomatická kontrola vozidelcs
dc.subjectautomobilová dopravacs
dc.subjectdetektory alkoholucs
dc.subjectLOOKcs
dc.subjectPolicie České republiky.cs
dc.subjectAlcoholen
dc.subjectautomatic vehicle checken
dc.subjectautomobile transporten
dc.subjectalcohol detectorsen
dc.subjectPolice of the Czech Republic.en
dc.titleDetekce alkoholu a systémy snímání a analýzy registračních značek v silničním provozu využívaných Policií České republikycs
dc.title.alternativeAlcohol Detection and Systems for Reading and Analysing Registration Marks in Road Traffic Used by the Police of the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902189cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeNovotný, Oldřichen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKAN244_FBI_B3908_3908R005_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam