Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKašík, Vladimíren
dc.contributor.authorŠustek, Jaroslaven
dc.date.accessioned2009-09-01T06:12:46Z
dc.date.available2009-09-01T06:12:46Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73946
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá návrhem a realizací rozhraní ZigBee pro modulární telemetrický systém „Cerberos“. Jedná se o vytvoření komunikačního rozhraní mezi sériovou linkou (SCI) a ZigBee modulem pomocí technologie FPGA. V úvodu práce jsou popsány jednotlivé použité technologie - standard ZigBee, hradlová pole typu Spartan-3 a popis nastavení komunikace transceiveru CC2480. V další části je popsán návrh komunikačního protokolu pro systém „Cerberos“ – popis komunikace s jednotlivými komunikačními rámci. V následující hlavní části je celkový, podrobný návrh řešení implementace rozhraní a řadičů v jazyce VHDL. Experimentální testování bylo provedeno ve vývojovém prostředí Xilinx ISE ( komponenta Test Bench) a logickým analyzátorem ChipScope. V konečné části této práce jsou návrhy následné vyšší verze pro „Cerberos 2“.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design and implementation of ZigBee interface for modular telemetric system "Cerberos" . The goal of this task is to create the communication interface between serial line (SCI) and the ZigBee module using the FPGA technology. The thesis introduction describes all used technologies - standard ZigBee, gate arrays Spartan-III type and also a description of setting the communication of transceiver CC2480. Next part of this thesis contains a design of "Cerberos" communication protocol - description of communication with individual communication frames. Following main part of this publication deals with the general, detailed project design - the implementation of interfaces and drivers. The trials has been tested in Xilinx ISE (Test Bench component) design system and with the ChipScope logic analyzer. The last part of the thesis there are some suggestions for subsequent, higher versions of the "Cerberos 2" telemetric system.en
dc.format56, [8] l. : il.cs
dc.format.extent1960481 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjecthradlová pole Spartan-IIIcs
dc.subjecttransceiver CC2480cs
dc.subjectXilinx ISEcs
dc.subjectChipScopecs
dc.subjectSPI - sériové komunikační rozhranícs
dc.subjectSCI - sériové periferní rozhranícs
dc.subjectuniverzální asynchronní přijímač/vysílačcs
dc.subjectZigBeeen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectVHDLen
dc.subjectfield-programmable gate array Spartan-IIIen
dc.subjecttransceiver CC2480en
dc.subjectXilinx ISEen
dc.subjectChipScope Serial Communication Interfaceen
dc.subjectSerial Peripheral Interfaceen
dc.subjectUniversal asynchronous receiver/transmitteren
dc.titleRozhraní ZigBee pro modulární telemetrický systém "Cerberos"cs
dc.title.alternativeZigBee interface for „Cerberos“ modular telemetric systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905384cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMitrych, Jiříen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department455 - Katedra měřicí a řídicí technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSUS058_FEI_N2649_2601T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam